0857 039 234

Bút Bi Double A Silk Ball DBP-207 0.7mm

LH : 0857 039 234

Đầu bi: 0.7mm

Viết êm nhẹ nhàng, giảm thiểu mỏi tay

Công thức mực cải tiến, màu mực đậm hơn và đều màu hơn