0857 039 234

RUỘT CHÌ KIM 0.5MM DELI – EU67200

LH : 0857 039 234

Đặc điểm kỹ thuật: 2B 0.5 mm × 90mm


Chất liệu: PSgraphite, đất sét


Đóng gói: 48 cái / hộp hiển thị, 576 cái / hộp, 1152 cái / thùng


Màu sắc: Gói ống với các mẫu Bumpee, 3 tông màu